Funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Podobnie jak pozostałych jednostkach powiatu zgierskiego, polega ona na wywieszeniu baneru na budynku oraz oznakowaniu wozów bojowych.

Ogólnopolska akcja protestacyjna służb mundurowych rozpoczęła się 16 lipca w odpowiedzi na brak porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji postulatów przestawionych już w marcu br. przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Sześć postulatów, o których mowa, dotyczy:
– przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w doku bieżącym do kwoty 650 zł na jednego funkcjonariusza;
– podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
– odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy (kwota bazowa pozostaje niezmienna od 2009 r);
– wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych, czyli za nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
– zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. z ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą;
– przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

JRG PSP w Strykowie – akcja protestacyjna. Fot. LJS

3 komentarze

  1. Baśka jak nie masz wiedzy to nie pisz bredni….a może KOD cie zmusza………..

  2. mają dużo kasy po 15 latach pracy i jeszcze im mało —- WSTYD!!!!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.