Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego dotacje na doposażenie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. Wśród beneficjentów znalazły się także jednostki straży z naszego terenu.

Fot. arch. NŁ
Fot. arch. NŁ

Nabór był prowadzony od 1 marca i – co ciekawe – już w ciągu 2 godzin liczba wniosków wyczerpała środki zabezpieczone w budżecie programu. A kwota nie była mała, bo łącznie w puli programu było 3 mln. zł. W tym przypadku sprawdziła się jednak zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, gdyż o zakwalifikowaniu się do programu decydowała kolejność wniosków.

Na liście jednostek objętych dofinansowaniem znalazły się OSP z Bednar Kolonii, Bełchowa, Domaniewic, Głowna, Kalenic, Koźla, Krępy, Mąkolic, Mysłakowa i Nieborowa. W ramach dotacji będą mogły zakupić nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie, zaś do 85% kosztów kwalifikowanych zakupów, ale nie więcej niż 35 tys. zł na jednostkę, pokryje WFOŚiGW w Łodzi.

Zakupy mogą obejmować m.in. wyposażanie osobiste strażaka, tj. mundury, hełmy i buty ochronne, sprzęt łączności oraz sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w tym pompy, węże, pilarki do drewna i metalu i wiele innych.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.