Trzy zastępy straży z Łyszkowic i Czatolina usuwały w piątek, 5 października, nieczystości rozlane na głównych ulicach Łyszkowic. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 15.15.

Zmywanie jezdni. fot. OSP Łyszkowice

Ekskrementy zostały rozlane na długości około 3 km na ulicach: Targowej, trasie 704, ul. Kościelnej, Księstwa Łowickiego aż do Koloni Łyszkowice.

Jak dowiedzieliśmy się w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie się zaworu w wozie asenizacyjnym, który przejechał tymi ulicami.

Działania strażaków ochotników obejmowały zmycie jezdni wodą, którą z uwagi na dużą powierzchnię działań musieli w wozach bojowych uzupełniać.

Komentowanie nie jest możliwe.