Od 1 do 15 października będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych studentów zamieszkujących na terenie gminy Łowicz.

Fot. Archiwum NŁ

Stypendium przyznawane będzie na okres od 1 października 2019 roku do 31 lipca 2020 roku w wysokości 480 zł za każdy miesiąc. Stypendium może być przyznane w drodze konkursu, maksymalnie 7 osobom: 2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych; 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych; 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach i 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Stypendium może otrzymać osoba, która jest studentem I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym i posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4.00.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łowicz lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) od 1 do 15 października br.

2 komentarze

  1. 7 osób 😂 to jakiś żart.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.