W przyszłym tygodniu powinien być gotowy kosztorys prac remontowych w kamienicy pod nr 17 przy ul. Jana Pawła II w Żychlinie. Wykonują go pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego na polecenie wiceburmistrza Zbigniewa Gałązki.

Mieszkańcy komunalnej kamienicy przy Jana Pawła II nr 17 mają nadzieję, że doczekają się w tym roku obiecanego remontu ich kamienicy fot. Dorota Grąbczewska

Jesienią ubiegłego roku obiecał on lokatorom komunalnej kamienicy, że remont, o który proszą od wielu lat zostanie przeprowadzony w 2019 roku. W budżecie gminy na ten rok nie udało się jednak inwestycji wprowadzić, ale samorządowcy mają na uwadze deklaracje składane przed wyborami.

W połowie sierpnia ubiegłego roku runęła frontowa część tego budynku. Wtedy wiadomo było, że remont w nim jest niezbędny.

Jaki powinien mieć zakres i skąd miasto planuje wygospodarować pieniądze na remont – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

1 komentarz

  1. Gość_przelotny_serwisu

    Pani Dorota Grąbczewska już wiele razy udowodniła, iż nie potrafi napisać krótkiego artykułu w języku polskim. Zazwyczaj porażająca jest też niewiedza tej pani w opisywanym przez nią temacie. Stylistyka na poziomie dziecka podstawówki bywa lepsza. Zrozumienie tematu często także. Aby dalej, aby do przodu. Redakcjo! Czy Wam nie wstyd za tę panią?