Cezary Kołodziejski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu, ukończył w ubiegłym roku kurs pedagogiczny – ta wiadomość wzbudziła podczas posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łowiczu niemałe zaskoczenie.

Koszt szkolenia wyniósł 650 zł, a odbycie go było jednak – jak się okazało – niezbędne do zawarcia umowy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu. Uczniowie tej szkoły co roku odbywają praktyki zawodowe w ZUK, a warunki zapisane w umowie wymusiły na dyrektorze konieczność ukończenia kursu pedagogicznego.

 

Podczas posiedzenia komisji została przedstawiona całościowa informacja na temat ilości i kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz dyrektorów i ich zastępców w jednostkach organizacyjnych miasta. Jak wynika z raportu, Urząd Miejski w 2010 przeszkolił 45 osób za kwotę 15.317 zł. Dla porównania można powiedzieć, że w 2009 roku zostało przeszkolonych 47 osób, a koszt wyniósł 14.683 zł.

 

Tematyka szkoleń dotyczyła przede wszystkim: przyznawania dodatków uzupełniających dla nauczycieli, pomocy publicznej, turystyki w województwie, ochrony środowiska i zwierząt czy przeciwdziałania skutkom powodzi. W 2010 roku z żadnych szkoleń nie skorzystali dyrektorzy MZK, OSiR, MOPS i ZGM, mimo że były przeznaczone na to fundusze. Niewiele ponad 12 tys. zł natomiast zostało wydanych na szkolenia pracowników oświaty i innych jednostek organizacyjnych miasta.

(am)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.