Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez audytora Starostwa Powiatowego w Kutnie w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie są szokujące. Wykazano wiele nieprawidłowości dotyczących zarządzania depozytami pensjonariuszy domu oraz w zarządzaniu domem.

Dyrektorem DPS w Pniewie od lutego 2016 roku jest Marek Gałecki. Mimo kilkunastoletniego doświadczenia prowadzeniu domu, kontrolerzy stwierdzili rażące nieprawidłowości dotyczące m.in. zarządzania depozytami pensjonariuszy, Dorota Grąbczewska

Dyrektor Marek Gałecki tuż po rozpoczęciu kontroli, od 26 marca przebywa na zwolnieniu lekarskim, a główna księgowa złożyła wypowiedzenie.

Podstawą do rozpoczęcia kontroli była skarga na funkcjonowanie domu, jaka wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Kutnie.

„W DPS Pniewo nie stosuje się zapisów ustawy o likwidacji nie podjętych depozytów przez zmarłych pensjonariuszy. Wiele depozytów jest przechowywanych na koncie ponad 10 lat, nie podejmuje się żadnych starań, aby ustalić, kto jest spadkobiercą zmarłego mieszkańca. Nie stwierdzono, by w przypadku depozytów przekraczających 5.000 zł, umieszczana była stosowna informacja w prasie lub na BIP” – czytamy w protokole pokontrolnym.

„Nie informuje się osób uprawnionych o środkach zgromadzonych na kontach depozytowych zmarłych mieszkańców. Spośród 146 depozytów, informacji nie wysłano w 46 przypadkach. W pozostałych przypadkach depozyty nie są likwidowane”.

Obszerny materiał na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.