Tag: Dariusz Reczulski

Jednogłośne wotum zaufania dla wójta Reczulskiego

Jednogłośne wotum zaufania dla wójta Reczulskiego

Nie było żadnego zaskoczenia na sesji Rady Gminy Chąśno dzisiaj, 26 czerwca. Radni jednogłośnie (przy jednym radnym nieobecnym) udzielili wójtowi Dariuszowi Reczulskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku.