Tag: MZK Łowicz

Dodatkowy kurs linii nr 5 do Łyszkowic

Dodatkowy kurs linii nr 5 do Łyszkowic

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu wprowadził 3 grudnia dodatkowy kurs autobusu linii numer 5. Autobus będzie ruszał z pętli przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu o godzinie 16.30.

Łowicka Karta Miejska, wzór MZK Łowicz

Seniorzy kasują tylko raz

Od początku października w autobusach łowickiego MZK można korzystać z tzw. karty miejskiej. Do tej pory zakład wydał ponad 500 takich kart, znaczną część seniorom po 70 roku życia, którzy mogą ją kupić za 10 złotych rocznie.