Tag: nakładka asfaltowa

Nowa nakładka asfaltowa od skrzyżowania ulicy Łukasińskiego w stronę oczyszczalni ścieków w Żychlinie była robiona jako ostatnia.

Nowe nawierzchnie asfaltowe w Żychlinie i Oporowie

Firma Kobylarnia, która podjęła się wykonania trzech odcinków nowych nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych w gminach Kutno, Oporów i Żychlin do końca listopada, wywiązała się z zadania przed terminem.