Tag: pierwsze sesje rad gmin

Kiedy poznamy przewodniczących rad gmin?

Kiedy poznamy przewodniczących rad gmin?

We wszystkich gminach na naszym terenie na przyszły tydzień zostały zwołane pierwsze w kadencji 2018-2023 sesje rad gmin, na których zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący (od jednego do trzech).