Tag: Rada miejska w łowiczu

Przełom w Radzie Miejskiej?

Przełom w Radzie Miejskiej?

Od godziny trwa dzisiaj, 30 października, Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu. Radni nadal dyskutują na temat porządku obrad, ponieważ radni z klubów opozycyjnych mają do niego szereg nie uwzględnionych wcześniej propozycji

Bliżej południowej obwodnicy

Bliżej południowej obwodnicy

Radni miejscy przyjęli w czwartek, 27 września, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Dokument jest bardzo ważny dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.