Tag: Rada miejska w łowiczu

fot. Tomasz Matusiak

Rada Miejska w Łowiczu zwolniła część przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

Łowiccy przedsiębiorcy, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności z powodu epidemii COVID-19, zostali uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu zwolnieni (pod pewnymi warunkami) z podatku od nieruchomości. Radni przyjęli dziś, 29 kwietnia, projekt uchwały w wersji proponowanej przez burmistrza, chociaż wcześniej rozważany był też dalej idący wniosek kluby Łowickie.pl.

Przełom w Radzie Miejskiej?

Przełom w Radzie Miejskiej?

Od godziny trwa dzisiaj, 30 października, Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu. Radni nadal dyskutują na temat porządku obrad, ponieważ radni z klubów opozycyjnych mają do niego szereg nie uwzględnionych wcześniej propozycji

Bliżej południowej obwodnicy

Bliżej południowej obwodnicy

Radni miejscy przyjęli w czwartek, 27 września, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Dokument jest bardzo ważny dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.