Tag: Szpital w Łowiczu

Szpital w Łowiczu. fot. archiwum NŁ

Zapowiedź rewolucji na pediatrii

Jedną z najważniejszych zmian w przegłosowanej dzisiaj, 28 lutego na sesji Rady Powiatu Łowickiego uchwale zmieniającej budżet powiatu, jest przeznaczenie 132 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu III piętra szpitala w Łowiczu oraz Izby Przyjęć.

Szpitalna paczka od harcerzy i muzealników

Szpitalna paczka od harcerzy i muzealników

W wigilijny poranek, jak co roku, wizytę na oddziale dziecięcym łowickiego szpitala złożył Mikołaj wraz z upominkami. W tej roli wystąpili harcerscy instruktorzy z 9. Szczepu Drużyn Wiejskich BLIH oraz edukatorzy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii.