Tag: Szpital w Łowiczu

Trwa konkurs na dyrektora szpitala w Łowiczu

Trwa konkurs na dyrektora szpitala w Łowiczu

Trzy osoby biorą udział w konkursie na dyrektora szpitala w Łowiczu, który odbywa się dzisiaj, 8 maja w łowickim starostwie. Przed komisją stawili się: Urszula Kapusta-Tymoszczuk z Kiernozi – stomatolog z Kiernozi, Andrzej Gruza – dyrektor szpitala w Wołominie oraz Jacek Sawicki – dyrektor Domu Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie.

Szpital w Łowiczu

W planach teleinformatyczna modernizacja łowickiego szpitala

Modernizacja serwerowni i nowy specjalistyczny sprzęt – to elementy planowanej teleinformatycznej modernizacji łowickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wniosek o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia z RPO WŁ złożył pełniący obowiązki dyrektora Marcin Pluta.

Szpital w Łowiczu. fot. archiwum NŁ

Zapowiedź rewolucji na pediatrii

Jedną z najważniejszych zmian w przegłosowanej dzisiaj, 28 lutego na sesji Rady Powiatu Łowickiego uchwale zmieniającej budżet powiatu, jest przeznaczenie 132 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu III piętra szpitala w Łowiczu oraz Izby Przyjęć.

Szpitalna paczka od harcerzy i muzealników

Szpitalna paczka od harcerzy i muzealników

W wigilijny poranek, jak co roku, wizytę na oddziale dziecięcym łowickiego szpitala złożył Mikołaj wraz z upominkami. W tej roli wystąpili harcerscy instruktorzy z 9. Szczepu Drużyn Wiejskich BLIH oraz edukatorzy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii.