Tag: ZM Bzura

Zgromadzenie ZM Bzura w Restauracji Szkiełka w Łowiczu. Z lewej strony prezes Ryszard Nowakowski, z prawej przewodniczący zgromadzenia związku Cezary Dzierżek. Fot. Agnieszka Antosiewicz

Co nowego w sprawie Piasków Bankowych

Ważą się losy budowy zakładu utylizacji odpadów w Piaskach Bankowych, którą próbuje realizować Związek Międzygminny Bzura. 14 września WSA w Łodzi będzie rozpatrywał skargę związku na decyzję łódzkiego wojewody, który powtórnie uchylił pozwolenia na budowę zakładu.