“Tak” dla tunelu, zmiany w finansowych planach miasta

Na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej, dzisiaj, 11 marca radni wprowadzili istotne zmiany do miejskiego budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.