W Muzeum w Łowiczu zakończyło się dzisiaj, 30 listopada, organizowane po raz pierwszy Triennale Wycinanki Województwa Łódzkiego. Impreza ma być odtąd organizowana co trzy lata, za każdym razem jej głównym miejscem ma być łowickie muzeum, choć wystawa pokonkursowa będzie pokazywana w różnych placówkach całego województwa.

Do konkursu zostało zgłoszonych 120 prac autorstwa 43 twórców w dwóch kategoriach, były to bowiem zarówno prace tradycyjne, jak i jedynie inspirowane tradycją ludową. W tej drugiej kategorii oprócz twórców ludowych, swoje prace zaprezentowali inni artyści, zarówno profesjonalni jak i amatorzy. Konkurs ogłoszony był dla całego województwa, przy czym zgłoszone prace reprezentowały cztery jego regiony: łowicki, opoczyński, rawski i sieradzki. Potwierdza to obserwacje etnografów, co do tego, że właśnie w tych regionach tradycja wycinanki ludowej pozostaje sztuką żywą.

W kategorii wycinanki tradycyjnej I miejsce zajęły: Kazimiera Balcerzak (Sieradz), Maria Ciechańska (Łódź), Bogumiła Pawlik (Kraśnica) i Danuta Wojda (Łowicz). II miejsce: Anna Krzysztofik (Opoczno), Helena Miazek (Błędów), Maria Stachnal (Łowicz) i MAria Zaręba (Rzeczyca), III miejsce: Stefania Borkowska (Boczki), Helena Bednarczyk (Opoczno), Krystyna Czubak (Nowa Niespusza), Mirosława Grochocka (Lenartów), Grażyna Kwapisz (Sieradz), Henryka Lus (Łowicz), Elżbieta Pokora-Domańska (Opoczno) i Teresa Wróbel (Wola Załężna).

W kategorii wycinanki inspirowanej I miejsce zajęła Wiesława Wojda z Łowicza, II miejsce Katarzyna Marzęta (Pabianice) i Aleksandra Adamas (Warta), a III miejsce Volha Baburyna, pochodząca z Maladehny na Białorusi – mamy więc też akcent międzynarodowy.

2 komentarze

  1. Brawo Maria Ciechanska.

  2. Najpiękniejsze jest ostatnie zdjęcie. Gratuluję Dyrektorom postawy.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.