Dziś, 7 stycznia, ruszył nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. Rekrutacja potrwa do poniedziałku, 14 stycznia.

Chęć kandydowania na przedstawiciela zespołu mogą osobiście zgłosić pełnoletni mieszkańcy Głowna lub działające na terenie naszego miasta organizacje pozarządowe.

Do zadań wspomnianego zespołu należeć będzie zatwierdzenie zadań po ocenie merytorycznej, czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów, ustalenie wyników głosowania oraz dbałość o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Głowna na realizację zadań zaproponowanych przez mieszkańców.

Członkowie wspomnianego zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do poniedziałku, 14 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 w godzinach 8.00-16.00 (pokój nr 5).

Komentowanie nie jest możliwe.