Stacja uzdatniania wody w Sobocie przechodzi przebudowę, realizowaną w ramach dużej inwestycji wodociągowej, rozpoczętej jeszcze w ubiegłym roku i dotowanej pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW.

Mowa tu o modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Bielawy, która obejmuje: budowę rurociągu tłocznego w miejscowości Leśniczówka, budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśniczówce i Zakrzewie, budowę zlewni ścieków dowożonych w Walewicach, przebudowę stacji uzdatniania wody w Sobocie oraz budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych w Leśniczówce.
W budynku hydroforni w Sobocie wymieniono już okna na nowe, a ściany wyłożono płytkami. 15 lutego zamontowano tam 6 pionowych hydroforów, każdy o pojemności ponad 2 tys. litrów. Docelowo do stacji rurociągiem tłocznym doprowadzana będzie woda z nowej studni głębinowej w Zakrzewie/Leśniczówce. Stąd, po uzdatnieniu, woda będzie wprowadzana do gminnej sieci. Równocześnie z pracami w budynku hydroforni, na zewnątrz toczą się roboty związane z kopaniem wodociągu.

Inwestycję realizuje wyłonione w gminnym przetargu przedsiębiorstwo Cewogaz z Łowicza. Zaoferowało ono wykonanie zadania za 1.538.538,70 zł brutto i powinno wywiązać się z umowy do 30 kwietnia br.
Więcej na temat tej inwestycji napiszemy w gazetowym wydaniu NŁ.

Nowe hydrofory w SUW w Sobocie. Fot. EWR
Przebudowa SUW w Sobocie. Fot. EWR

Komentowanie nie jest możliwe.