Urzędy gmin z powiatu łowickiego wszczęły procedury związane z szacowaniem szacowaniem szkód w uprawach rolnych dotkniętych suszą. Poszkodowani rolnicy mają jeszcze kilka dni, aby złożyć odpowiedni wniosek. Każdy urząd wyznaczył inny ostateczny termin ich składania.

fot. Tomasz Bartos

Formularze wniosków można otrzymać w urzędach gmin lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce „Gospodarka-Rolnictwo”. Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony w ARiMR oraz oświadczenia o strukturze upraw i produkcji zwierzęcej. W urzędach gmin rolnicy chcący zgłosić wniosek otrzymają też pomoc od urzędników przy wypełnieniu dokumentów.

Po otrzymaniu wniosków od rolników, pracę rozpocznie gminna komisja ds. szacowania szkód spowodowanych suszą, udając się na zgłoszone uprawy. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc. Najprawdopodobniej, poza preferencyjnymi kredytami będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat.

Zainteresowanie wśród rolników jest duże, straty wykazywane są zarówno w uprawach zbóż jarych, ozimych, roślin strączkowych, kukurydzy, na łąkach i w sadach uprawianych na glebach najniższych klas.

Problem na terenie powiatu łowickiego jest poważny np. w gminie Nieborów, gdzie termin składania wniosków mija 16 lipca, do dziś wpłynęło 12 wniosków, ale wielokrotnie więcej ich pobrano; a w gminie Bielawy, gdzie termin składania wniosków mija jutro 12 lipca jest ich już 288, a jak wynika z lat minionych może ich być więcej nawet 350. W związku z dużym zainteresowaniem warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku, aby komisje zdążyły przed żniwami oszacować straty.

Terminy graniczne składania wniosków o szacowanie strat w gminach powiatu łowickiego:

UG Bielawy – 12 lipca
UG Chąśno – 18 lipca
UG Domaniewice – 12 lipca
UG Kiernozia – 19 lipca
UG Kocierzew – 19 lipca
UG Łowicz – 19 lipca
UG Łyszkowice – 18 lipca
UG Nieborów – 16 lipca
UG Zduny – 19 lipca

UG Bolimów – 12 lipca

2 komentarze

  1. tzw. udawanie się na zgłoszone uprawy to jedna wielka ściema. protokoły są robione zza biurka.

  2. A te terminy graniczne z czego wynikają? Z widzimisię urzędników?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.