Młodzieżowa Rada Miejska zainicjowała przygotowanie Łowickiej Kapsuły Czasu, w której każdy mieszkaniec Łowicza może na kolejnych 100 lat zdeponować fotografię z informacją dla przyszłych pokoleń.

11 listopada Łowicka Kapsuła Czasu zostanie odpowiednio zabezpieczona, umieszczona w ziemi i nakryta wiekiem przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

W akcji chodzi o pozostawienie śladu dla przyszłych pokoleń, aby mogły dowiedzieć się, jak wyglądało miasto w 2018 roku i jacy byli jego mieszkańcy: jak wyglądali i jak lubili spędzać czas.

Do 30 października w Biurze ds. Kultury, Sportu i Turystyki każdy mieszkaniec Łowicza może zdeponować swoją fotografię z opisem na odwrocie, w którym powinny znaleźć się informacje: miejsce i czas wykonania zdjęcia, osoby znajdujące się na fotografii oraz kilka słów skierowanych do przyszłych pokoleń. Format zdjęcia nie może być większy niż 10 na 15 cm. Kolekcjonerzy mogą przynieść do miejskiego biura kultury np. monety i znaczki.

Każdy, kto weźmie udział w projekcie, otrzyma ponumerowany certyfikat, na podstawie którego potomkowie będą mogli odebrać w 2118 roku zdeponowane w kapsule fotografie.

Komentowanie nie jest możliwe.