Cały czas intensywnie toczą się prace na modernizowanych w tym sezonie drogach gminnych w Woli Mąkolskiej – Mąkolicach, Kadzielinie i Antoniewie na terenie gminy Głowno.

Droga gminna w Kadzielinie, 17.08.2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Dziś, w czwartek 17 sierpnia, wykonawca robót przygotowywał się do remontu przepustów przed położeniem nowego asfaltu na drodze w Kadzielinie. Na jej poboczu zgromadzono hałdy piasku i kruszywa, a punkty, gdzie miały być przeprowadzone prace na starym jeszcze asfalcie zaznaczono odblaskowym sprayem. W Kadzielinie jeden przepust wymaga całkowitej wymiany, drugi – tylko naprawy.

Droga gminna w Kadzielinie, 17.08.2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Podobne prace prowadzone są również na drodze w Antoniewie, gdzie trzeba całkowicie wymienić dwa przepusty.

Równocześnie z robotami w Kadzielinie i Antoniewie toczą się prace na drodze Mąkolice – Wola Mąkolska, gdzie położono pierwszą warstwę asfaltu. Tam również remont obejmuje przepusty w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową (prace w toku).
Przypominamy, że wykonawcą dużego gminnego zadania z zakresu przebudowy trzech dróg została wyłoniona w przetargu firma Drogomex z Pruszkowa, która za terminowe wywiązanie się z umowy z samorządem zainkasuje 1.189 271,93 zł zł brutto. Wykonawca udzieli też zamawiającemu długiej, bo aż 120-miesięcznej gwarancji na swoje prace.

Do wymiany mostek w Lubiankowie

Niezależnie od dużej inwestycji drogowej, aktualnie modernizowany jest też most nad kanałem melioracyjnym w Lubiankowie. Gruntowa droga, która tędy biegnie łączy Lubianków w gm. Głowno z Borkami w gm. Dmosin i jest użytkowana przede wszystkim przez okolicznych rolników. Podmyty przez wodę most o nie gwarantował bezpiecznej przeprawy ciężkim ciągnikom i maszynom dojeżdżającym tędy do pól i sadów, dlatego w Urzędzie Gminy Głowno podjęto decyzję o wymianie przęseł i przebudowie, powierzając to zadanie firmie Danetpil. Stary przepust został rozebrany, a skarpy koryta oczyszczone z roślinności, droga tymczasowo jest na tym odcinku odcinku nieprzejezdna. Remont ma kosztować gminę około 5 tys. zł.

Wymiana przepustu w Lubiankowie. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

1 komentarz

  1. “Do wymiany mostek w Lubiankowie” to część artykułu czy tekstu roboczego?… pani redaktor pełną gębą…