Radni gminy Łyszkowice przyjęli dzisiaj, 28 grudnia,  uchwałę budżetową na 2017 rok. Głosowało za nią 13 radnych – wszyscy obecni na sesji.

sesja-lyszkowice-1
Planowane dochody gminy wynoszą 26.489.345,94 zł, a wydatki 29.446.836 zł. Deficyt w wysokości 2 957 490,06 zł ma zostać pokryty z zaciągniętych kredytów.

Wójt gminy Adam Ruta mówił na sesji, że zaplanowane są 24 zadania inwestycyjne, a nie można wykluczyć, że w ciągu roku zostaną dodane jeszcze inne. Te zaplanowane, będą prowadzone w 16 miejscowościach z 20 w całej gminie.

W 2017 roku poprawi się sytuacja na drogach, na które zostanie przeznaczone 700 tys. zł (z czego część na dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg na drogi powiatowe). Dotyczy to drogi powiatowej w Starych Grudzach (od drogi krajowej do Uchania Dolnego), drogi z Seligowa do granicy z gm. Maków (do Jacochowa), ze Stachlewa II do Stachlewa III, a także dróg w Bobrowej i w Kolonii Łyszkowice I.

OStatnia w 2016 roku sesja Rady Gminy Łyszkowice. fot.Tomasz Matusiak

O tym jakie jeszcze duże inwestycje zostały uwzględnione w projekcie – napiszemy w Nowym Łowiczaninie za tydzień.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.