Oddana do użytku na jesieni suszarnia kukurydzy w wytwórni pasz Cargill w Dobrzelinie sprawia  okolicznym mieszkańcom problem. Rudy pył z suszarni osadza się na samochodach i terenie wokół. Tymczasem firma twierdzi, że wytwórnia jest super nowoczesna i zgodnie z technologiami emituje 10 proc. mniej pyłów, niż przewidują to normy. Nie otrzymała też żadnych oficjalnych skarg w tej sprawie.

Suszarnia kukurydzy w wytwórni pasz Cargill.
Suszarnia kukurydzy w wytwórni pasz Cargill.

– Najgorzej było w listopadzie i w grudniu, gdy suszarnia pracowała pełną parą. Samochody codziennie były pokryte warstwą rudego pyłu, a z placu sprzątaliśmy nawet po kilka wiader tego pyłu – mówi pracownik sąsiadującej z wytwórnią stacji paliw.

Zapytaliśmy rzecznika firmy Cargill, jakie podejmie działania, aby uciążliwości wyeliminować. – Bardzo dziękuję za informację, dotyczącą skarg mieszkańców (…) – pisze nam w  mailu Iwona Wdowczyk,  rzecznik Cargilla. – Zapewnia, że firmie zardzo zależy nam na dobrych relacjach ze społecznością  lokalną i każde zgłoszenie traktowane jest z należytą uwagą.

Czy można liczyć na to, że będzie lepiej – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.