Urząd Gminy Żychlin i Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi podpisały umowę na dzierżawę działki o powierzchni 5.000 mkw. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefy Żychlin w Dobrzelinie, na której mają stanąć zbiorniki na gaz skroplony.

Stacja LPG będzie zasilać gminę Żychlin w gaz.

Sieć gazowa ma mieć 8,2 km. Dokumentacja na realizację inwestycji ma być gotowa w tym miesiącu. Mając te dokumenty, spółka wystąpi o pozwolenie na budowę, a po jego uzyskaniu przystąpi do rozpisania przetargu na wykonanie sieci gazowniczej. Można się spodziewać, że nastąpi to jeszcze w 2019 roku.

Jak przebiegać będzie gazociąg, jakiej obojętności będą zbiorniki – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

2 komentarze

  1. kuhkiuh

  2. czytelnik

    LPG to propan-butan a zbiorniki zapewne będą na skroplony gaz ziemny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.