Budowa boiska wielofunkcyjnego z unijnym dofinansowaniem 80.000 zł miała być zakończona do końca roku. Niestety, ze względu na przeciągające się procedury, a potem na aurę, boiska nie udało się wykonać, a tym samym wykorzystać dotacji. Umowa z wykonawcą została rozwiązana za porozumieniem stron.

Boiska wielofunkcyjnego koło SP w Oporowie nie udało się zrobić do końca roku. Teraz samorządowcy liczą, że Urząd Marszałkowski w Łodzi przedłuży termin wykonania inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Fot. Dorota Grąbczewska
Boiska wielofunkcyjnego koło SP w Oporowie nie udało się zrobić do końca roku. Teraz samorządowcy liczą, że Urząd Marszałkowski w Łodzi przedłuży termin wykonania inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Fot. Dorota Grąbczewska

Wykonawcę na budowę boiska udało się wyłonić dopiero w trzecim przetargu, który wygrała firma Elvis z Żychlina na kwotę 242.701 złotych. Umowę podpisano dopiero 6 grudnia.
Boisko miało mieć wymiary 30×15 m, czyli 450 m2. Nawierzchnia miała być poliuretanowa z wyznaczeniem linii do gry w piłkę koszykową, siatkową i tenisa ziemnego.

Wykonawca wykorytował teren, nawiózł piasku, ale na tym prace stanęły. Co dalej z boiskiem i dotacją – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.