Całodniowy monitoring pracy urzędników, audyt urzędu i cykl szkoleń, a wszystko po to, żeby petent nie miał zastrzeżeń co do kompetencji i fachowości obsługujących go osób – powiat łowicki, gmina Głowno oraz miasto i gmina Stryków przystępują do realizacji dużego unijnego projektu.

 

Projekt pod nazwą „Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego” będzie realizowany w 8 samorządach różnego szczebla, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Zakłada on przeszkolenie w wybranych zakresach wszystkich urzędników z zakwalifikowanych urzędów miast, gmin i powiatów. Z naszego regionu, obok gminy Głowno i miasta i gminy Stryków, do udziału w projekcie zakwalifikował się także powiat łowicki. 20 kwietnia wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym, a uzyskanymi na nim informacjami dzielił się z gminnymi radnymi na sesji 28 kwietnia. Projekt ma wystartować jeszcze w maju, a jego realizacja pochłonie w sumie 4 mln zł pozyskane przez stowarzyszenie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego jest liderem.

 

We wszystkich uczestniczących w projekcie „Kompetencje i przejrzystość…” jednostkach samorządu terytorialnego jeszcze w tym miesiącu przeprowadzony będzie audyt i monitoring pracy urzędników. Zajmie się tym partner stowarzyszenia – spółka Case Doradcy. Drugim partnerem w realizacji projektu jest warszawska Uczelnia Łazarskiego, specjalizująca się w naukach ekonomicznych i prawnych. To przede wszystkim jej wykładowcy będą prowadzili szkolenia, na które przeznaczono łącznie 3,6 mln zł. Szkolenia będą przeprowadzane na miejscu, czyli w urzędach. Co prawda na czas ich trwania urzędnicy będą musieli opuścić swoje stanowiska pracy, ale dla samorządów to i tak wygodniejsza forma niż szkolenia wyjazdowe.

 

– O ile mi wiadomo, to stowarzyszenie nosiło się z zamiarem napisania tego projektu już w minionym roku. W tym celu nawiązało współpracę ze Związkiem Powiatów, Uczelnią Łazarskiego i firmą Case Doradcy – mówi sekretarz gminy Głowno Roman Sularz – My zdecydowaliśmy się na udział w nim, ponieważ wiadomo, że urzędnik musi się szkolić, bo wciąż wchodzą nowe przepisy i standardy. Nie można powiedzieć, że coś u nas niedomaga i dlatego musimy się dokształcać, tylko nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Poza tym szkolenie wyjazdowe dla jednego urzędnika to koszt rzędu 350 – 400 zł na dzień, a tutaj mamy wszystko za darmo.

 

Podobnego zdania jest sekretarz powiatu łowickiego Magdalena Pietrzak, która stwierdza, że każda inna możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników starostwa wymaga zaangażowania znacznych środków z budżetu, dlatego cieszy się, że powiat zakwalifikował się do bezpłatnego projektu, tym bardziej że przecież płaci składki na stowarzyszenie.

 

Jakich efektów pani sekretarz spodziewa się po jego realizacji? – Oczekujemy podniesienia kwalifikacji i poziomu wiedzy urzędników. Wszyscy zostaną szczegółowo przeszkoleni z podstaw, czyli Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a pozostałe szkolenia będą z różnych dziedzin. Audyt wskaże, jakie są potrzeby i do nich będą dostosowane tematy szkoleń. Roman Sularz, po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi realizacji projektu w Urzędzie Gminy Głowno, jest przekonany, że to poważne i nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, maksymalnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracowników samorządowych. Sam sekretarz wnioskował w stowarzyszeniu, by jednym z tematów szkoleń była nowa instrukcja kancelaryjna, która weszła w życie od tego roku, a nie jest wcale prosta. Postulat sekretarza gminy Głowno został uwzględniony.

 

W ogóle duży nacisk w szkoleniach ma być położony na aktualne prawodawstwo. Ponadto program przewiduje unowocześnienie urzędów w celu umożliwienia petentom załatwienia jak największej liczby spraw przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (w skrócie EPUAP).

 

Roman Sularz wiąże też duże nadzieje z przewidzianym na okres po zakończeniu szkoleń utworzeniem forum samorządowego, w ramach którego na spotkaniach co kwartał poszczególne jednostki będą mogły wymieniać się doświadczeniami. Szkolenia mają być prowadzone w urzędach do połowy 2012 roku.

(ewr)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.