Transakcje dokonywane pomiędzy spółkami cywilnymi, a ich wspólnikami budzą wiele wątpliwości podczas dokonywania rozliczeń podatkowych. Jak prawidłowo ustalić koszy i przychowy w sytuacji, kiedy na rzecz spółki cywilnej świadczona jest usługa przez jej wspólnika? Jak właściwie rozliczyć VAT? Rozważmy taką ewentualność na przykładzie najmu prywatnego nieruchomości spółce cywilnej przez jej wspólnika.

Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, będąc jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, wynajmuje tej spółce nieruchomość, której jest właścicielem. W takiej sytuacji, u tego wspólnika w ramach udziału w spółce, czynsz najmu nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Spółka cywilna sama w sobie nie jest płatnikiem podatku dochodowego, tylko jej wspólnicy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF przychody z udziału w spółce określa się proporcjonalnie do prawa każdego wspólnika do udziału w zysku. Tak samo jest w przypadku rozliczania kosztów uzyskania przychodu oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat i przysługujących ulg podatkowych. W przypadku rozliczenia dotyczącego usługi świadczonej przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, część wydatków z tego tytułu przypadająca na niego nie stanowi zatem dla niego kosztów uzyskania przychodu. Tak samo jest w przypadku przychodów. Cześć czynszu z najmu nieruchomości przypadająca na wspólnika będącego właścicielem nieruchomości nie jest wykazywana jako jego przychód podatkowy z tytułu najmu prywatnego ani jako koszt podatkowy z tytułu udziału w spółce cywilnej.

Inaczej natomiast wygląda sprawa rozliczenia podatku VAT. Wynajem nieruchomości w ramach najmu prywatnego jest bowiem dla celów VAT odpłatnym świadczeniem usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. W sytuacji, kiedy podatnik nie korzysta ze zwolnień z VAT, rozlicza podatek od usługi najmu nieruchomości od całej wartości usługi. Spółka ma natomiast prawo do odliczenia w całości podatku wskazanego na fakturze. Dla celów VAT wspólnik prowadzący działalność indywidualną i spółka cywilna, nawet jeśli jednocześnie jest jej wspólnikiem, to dwa oddzielne podmioty. Niema przy tym znaczenia odmienny, sposób rozliczania kosztów i przychodów dla celów podatku dochodowego.

Jak widać, przepisy podatkowe dotyczące spółek cywilnych są dosyć zawiłe. Nasze biuro rachunkowe może Ci jednak pomóc w każdej sytuacji. Mamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu księgowości zarówno spółek, jak i indywidualnych działalności gospodarczych. Naszą ofertę znajdziesz na http://efekta.waw.pl/. Zapraszamy do współpracy.

Komentowanie nie jest możliwe.