Odbywające się raz w roku walne zgromadzenie członków Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w piątek, 23 czerwca o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza w Łowiczu.

Walne zgromadzenie członków ŁSM od wielu już lat odbywa się w sali Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, fot. arch. NŁ
Walne zgromadzenie członków ŁSM od wielu już lat odbywa się w sali Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, fot. arch. NŁ

Zebranie to jest w tym roku, z co najmniej dwóch względów, jeszcze istotniejsze niż kilka ostatnich. Po pierwsze ma charakter nie tylko sprawozdawczy, ale też wyborczy. Członkowie spółdzielni wybiorą na nim na trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą ŁSM.

Po drugie: z zamiarem odejścia na emeryturę, wraz z końcem roku, nosi się wieloletni prezes spółdzielni Armand Ruta. Nowa Rada Nadzorcza będzie miała więc prawdopodobnie obowiązek wybrania nowego prezesa spółdzielni.

Podczas zebrania głosowany będzie również wniosek dotyczący ograniczenia składu liczebności Rady Nadzorczej ŁSM do 11 członków.

Prawo do uczestniczenia w walnym zebraniu mają wszyscy członkowie spółdzielni. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłosić – bezpośrednio podczas obrad na sali – każdy członek spółdzielni mieszkaniowej.

Komentowanie nie jest możliwe.