Składająca się z 30 plansz wystawa, zrealizowana w ramach szerokiego projektu obejmującego uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odwiedziła szkołę w Bąkowie Górnym.

Fot. SP Bąków Górny
Fot. SP Bąków Górny

Ekspozycja gościć będzie w murach szkoły do 15 marca i dostępna będzie nie tylko dla społeczności szkolnej, ale też dla zainteresowanych mieszkańców w godz. 8 – 16.

Uroczyste otwarcie wystawy w szkole odbyło się 8 marca. Inauguracji ekspozycji dokonał wójt gminy Zduny Krzysztof Skowroński, wspólnie z dyrektor szkoły Małgorzatą Znyk – Kaszewską.

Fot. SP Bąków Górny
Fot. SP Bąków Górny

Otwarciu towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Marcina Wójcika oraz Justyny Biskupskiej. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, a montaż-słowno- muzyczny uświetnił występ Andrzeja Włodarczyka, członka Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, który zaśpiewał kilka pieśni.

Wystawa prezentuje trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości.

Udostępniana jest od lutego ubiegłego roku szkołom i instytucjom na terenie całego kraju. Przez cały tydzień nauczyciel historii prowadzi „lekcje niepodległościowe” w każdej klasie.

Projekt wystawy został zrealizowany przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. opr. mak

Komentowanie nie jest możliwe.