Gmina Stryków ogłosiła listę kandydatów do zawarcia umowy najmu na lokale w nowym bloku komunalnym przy ul. Sowińskiego 12. Zamieszka tu 88 osób. Zasiedlanie bloku rozpocznie się po 15 listopada.

Nazwiska przyszłych lokatorów opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie. Średnio o jedno mieszkanie ubiegały się trzy gospodarstwa domowe. Ogólnie zweryfikowano około 90 wniosków dotyczących przydziału i zamiany mieszkań, z których wyłoniono 29 kandydatów na przyszłych lokatorów. Dlaczego tym, a nie innym osobom przyznano mieszkania, dociekała komisja rewizyjna Rady Miejskiej Strykowa obradująca 27 października.

Więcej na ten temat w najbliższym gazetowym wydaniu WG. 

Komentowanie nie jest możliwe.