W najbliższy piątek 14 września w Kocierzewie Płd. obędą się obchody 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na postumencie w kształcie zegara słonecznego, wewnątrz którego – na kolejnych 45 lat – spocznie kapsuła czasu.

Program uroczystości przewiduje zbiórkę uczestników przed remizą OSP o godz. 10.00, zaś 20 minut później odbędzie się przemarsz na cmentarz wojenny, gdzie odczytany zostanie Apel Poległych. Ok. godz. 10.40 nastąpi przemarsz uczestników przed Urząd Gminy, gdzie dokona się odsłonięcie postumentu w kształcie zegara słonecznego, wewnątrz którego umieszczona zostanie kapsuła czasu.

W ten sposób gmina chce zaakcentować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ale nie tylko. W 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa powołała do życia gminę Kocierzew Płd. W tym roku mija 45 lat jej istnienia, zaś za kolejnych 45 lat gmina będzie obchodziła 90-lecie. Z tyłu na postumencie zostanie po łacinie wypisana informacja, by otworzyć kapsułę czasu w 2063 roku.

O godz. 11.30 odprawiona zostanie msza św. w kościele p.w. Św. Wawrzyńca, zaś po jej zakończeniu będzie można obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej, która nosi wezwanie Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.

Kocierzew pamięta o swoich bohaterach

Komentowanie nie jest możliwe.