Zgodnie z zapowiedzią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie Beaty Pilarskiej, w placówce rozpoczęły się dziś zajęcia dydaktyczne – opóźnione przez tydzień na skutek prac termomodernizacyjnych.

Dziś, 10 września, do szkoły przyszli uczniowie wszystkich klas. Dyrektorka spotkała się z nimi na apelu, podczas którego poinformowała m.in. o toczących się jeszcze w obiekcie pracach, które jednak mają nie kolidować z normalnym życiem szkoły, a przede wszystkim – nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
Wcześniej dyrektorka odwiedziła rozpoczynających dopiero naukę pierwszoklasistów. W ubiegłym tygodniu o zaistniałej sytuacji rozmawiała z Radą Rodziców – na jej zebraniu.

Lekcje udało się rozpocząć dziś, czyli kilka dni wcześniej niż pierwotnie planowano (jeszcze na rozpoczęciu roku szkolnego 3 września była mowa o powrocie do szkoły dopiero 13 września), co powoduje, że do odpracowania będą 4, a nie 7 dni nauki. Dziś dyrektor Beata Pilarska poinformowała nas (a uczniów na apelu), że nie będzie konieczności odrabiania opóźnienia w soboty, czego najbardziej obawiali się rodzice.

Harmonogram tego jak i kiedy niezrealizowane w pierwszych dniach września lekcje będą odpracowywane, zostanie ułożony na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły.

Komentowanie nie jest możliwe.