Około 150 pań i zaproszonych gości wzięło udział w sobotę 20 stycznia w świąteczno-noworocznym spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich gminy Łowicz w świetlicy wiejskiej w Świeryżu Pierwszym.

Świeryż Pierwszy. Spotkanie świąteczno-noworoczne KGW.

Jak powiedziała nam przewodnicząca Gminnej Rady KGW gminy Łowicz Anna Rybus, spotkania świąteczne są już tradycją. Niemal co roku biorą w nich udział delegacje pań ze wszystkich 22 kół działających na terenie gminy. W tym roku po raz pierwszy na gminne spotkanie zaproszone zostały dwuosobowe delegacje z ośmiu pozostałych gmin powiatu łowickiego.

Świąteczną atmosferę zapewniła spotkaniu nie tylko modlitwa i błogosławieństwo proboszcza parafii katedralnej ks. Roberta Kwatka, wspólne dzielenie się opłatkiem, ale także przedstawienie w wykonaniu uczniów ze szkół z Jamna, Niedźwiady i Wygody prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz oświaty gminy Łowicz.

Komentowanie nie jest możliwe.