W Zgierzu powołano Powiatową Radę Seniorów. Z naszego terenu w jej szeregi weszła Zofia Ogórek, prezes głowieńskiego stowarzyszenia “Senior” oraz przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Rada powstała z inicjatywy Zarządu Powiatu Zgierskiego, który w sprawie jej utworzenia podjął stosowną uchwałę. Powołanie Powiatowej Rady Seniorów stanowi realizację Programu Polityki Senioralnej Powiatu Zgierskiego. Członków rady powołał starosta zgierski Bogdan Jarota, zapraszając do tego grona reprezentantów organizacji zrzeszających seniorów,instytucji publicznych oraz stowarzyszeń, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku.
W skład rady weszli: Sławomierz Janiszewski (wybrany na przewodniczącego), Alina Łęcka-Andrzejewska (wybrana na wiceprzewodniczącą) Urszula Olszówka (wybrana na sekretarza), Zbigniew Muras, Marian Miśkiewicz, Zofia Ogórek, Bożena Palmowska, Grzegorz Mikszewski, Andrzej Piaskowski, Idzi Antczak i Tadeusz Wojtczak.
Osoby te przez kolejne 4 lata, pełniąc swoje funkcje społecznie, mają we współpracy z władzami powiatu działać na rzecz integracji społecznej, opiniować działania samorządu dotyczące seniorów i podejmować inicjatywy umacniające więzi międzypokoleniowe.

Otwarte konsultacje

Powiatowa Rada Seniorów przed uchwaleniem swojego planu pracy uznała za konieczne przeprowadzenie konsultacji społecznych. Chcąc jak najlepiej służyć środowisku ludzi starszych, rada pragnie zapoznać się z ich opiniami i potrzebami, dlatego wszystkich zainteresowanych zaprasza na konsultacje podczas posiedzenia 27 lutego o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu na ul. Sadowej 6a. Przed terminem posiedzenia, pisemne propozycje do planu można składać osobiście w siedzibie starostwa w pokoju nr 311 lub mailowo, wysyłając je na adres j.galanciak@powiat.zgierz.pl.

Powiatowa Rada Seniorów w Zgierzu. Fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Komentowanie nie jest możliwe.