Decyzją większości uczestników dzisiejsze, zwołane w trybie nadzwyczajnym walne zebranie OSP w Głownie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na zebraniu mają być poruszane interesujące opinię publiczną w Głownie decyzje.

Zebranie zostało zwołane m.in. w celu wyboru nowego zarządu jednostki. Sporo emocji może budzić również przyszłość działającej przy OSP Iskry Głowno.

Z sali obrad padły pojedyncze głosy, że OSP jako stowarzyszenie opierające swoją działalność głównie na środkach pozyskanych z instytucji publicznych nie powinno zamykać obrad przed mediami, ale większość głosujących była innego zdania.

Na zebraniu uzasadnienie wniosku o zamknięcie zebrania dla mediów nie padło, jedynie stwierdzenie, że jest to decyzja walnego zgromadzenia, któremu statut daje taką możliwość. Poza salą otrzymaliśmy wyjaśnienie, że w związku z narosłymi w ostatnich dniach emocjami wokół straży, druhowie chcą wypracować porozumienie na spokojnie, we własnym gronie. 

5 komentarzy

  1. Człowieka, który wykrył nieprawidłowości odsunięto od wszystkiego. Można i tak.

  2. Czy ja dobrze widzę, że na pierwszym zdjęciu druh na tle ekranu pokazuje dziennikarzowi środkowy palec?

  3. Strażak z Głowna

    Decyzja Walnego a czyj byl to wniosek? Osób, które miały coś do ukrycia. Porozumieniem ciężko to nazwać co tam sie działo. Nieuzasadnione niczym, ani nie podparte prawnie pretensje do Komisji Rewizyjnej, ktora ujawniła trawiacy tą straż układ. Zamiast oczyszczenia trwa on dalej a sponsorem są mieszkańcy.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.