Do 17 lutego Rada Gminy Oporów musi podjąć uchwałę w sprawie sieci szkół na terenie gminy. Tym samym radni muszą zdecydować co dalej z ZS w Szczycie i Gimnazjum w Szczycie.

14 stycznia 2016 roku Rada Gminy Oporów podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Szczycie i likwidacji Gimnazjum w Szczycie. Uchwałę uchylił wojewoda łódzki. Rada Gminy bezskutecznie zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Ale radni zaskarżyli ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten przyznał rację samorządowcom. To oznacza, że uchwała ze stycznia 2016 roku o rozwiązaniu ZS i likwidacji Gimnazjum w Szczycie jest ważna.

Nie oznacza to, że w sprawie likwidacji gimnazjum wszystko jest już jasne. Rada podjęła uchwałę, zanim jeszcze sejm wprowadził likwidację gimnazjów w całym kraju. Wójt Robert Pawlikowski zwrócił się z pytaniem do kuratora oświaty w Łodzi, czy dzieci z tegoż gimnazjum będą mogły bez przeszkód dokończyć ten rok szkolny jeszcze w Szczycie.

– Zgodnie z ustawą oświatową szkołę likwiduje się z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia – mówi Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty w Łodzi. Do tego czasu dyrektor szkoły odpowiada za nadzór pedagogiczny nad uczniami. Obawa, że dzieci nie dostaną świadectwa szkolnego, w mojej ocenie jest nieuprawniona. Wójt gminy Oproów uważa jednak, że odpowiedź kuratora nie wyjaśnia wszystkiego.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowicznina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.