Kwalifikacja wojskowa, na którą wezwanych zostało 184 mężczyzn urodzonych w 1992 roku i 11 mężczyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, rozpoczęła się 24 maja. Odbywa się w lokalu przy ul. Al. Sienkiewicza.

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie roku przed dniem stawienia się do kwalifikacji. Przedkłada też dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję. Obowiązkowej służby wojskowej bowiem już nie ma – ale kwalifikacja jest obowiązkowa.

(mak)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.