Parking przy ul. Dworcowej już widać i robi on wrażenie, bo będzie naprawdę duży, wykonawca firma Trakt z Kutna sprawnie realizuje zamówienie ratusza, choć dość często spotyka nieprzewidziane trudności, nie tylko historyczne, o których pisaliśmy ostatnio.

Prace na parkingu przy ul. Dworcowej w Łowiczu. fot. tb
Prace na parkingu przy ul. Dworcowej w Łowiczu. fot. tb

Jak powiedział nam kierownik prac Mirosław Galiński, problemem okazało się przepięcie kabli energetycznych należących do kolei czy też rura wodociągowa, która nie była ujęta na planach. Ale nie wpłynęło to na opóźnienie prac.

Obecnie nawierzchnia parkingu z betonowej kostki jest już gotowa w około 30 %, pod nią firma wykonała wcześniej sieć odwadniającą oraz zasilającą oświetlenie uliczne, latarni jeszcze nie ma – zostaną zainstalowane gdy parking zostanie ukończony.

Po wycięciu drzew na skwerze przed dworcem PKP Łowicz Główny, trwają tam prace związane z wykonaniem sieci energetycznej oświetlania ulicznego. Teren jest obecnie podziurawiony wykopami. Na odcinku od skweru do skrzyżowania ulicy Dworcowej z ul. Warszawską trwa wykonywanie kolektora i wpustów kanalizacji deszczowej, po zachodniej stronie ulicy zaś układane są obrzeża krawężnikowe, które już pokazują jak będzie wyglądał układ chodnika, jezdni i zatoki, w której znajdzie swoje miejsce postój taksówek.

Warto pamiętać, że ulica Dworcowa jest obecnie wyłączona z ruchu oraz z parkowania samochodów, o czym informują stosowne znaki zakazu, umieszczone na skrzyżowaniu z ul. Warszawską.

4 komentarze

  1. Jestem ciekaw czy po remoncie ulicy zostaną posadzone nowe drzewa przynajmniej w ilości takiej jak stary stan drzewostanu bo na zdjęciach obecnie prawie nie ma drzew a zieleń to podstawa terenu miejskiego zobaczymy z czasem żeby nie było jak pustynia betonowa nowy rynek tam też można chociażby wzorem rynku w Skierniewicach postawić drzewa w donicach

  2. Siedziba jakiejś firmy telekomunikacyjnej.

  3. A co będzie w dawnej przychodzni też widzę że dużo się dzieje?

    • Marcin Kucharski

      Będzie tam m.in. pomieszczenie biurowe i usługowe firmy oferującej usługi telekomunikacyjne. Pisaliśmy o tym w NŁ styczniu 😉