Urząd Marszałkowski w Łodzi planuje zwiększyć pulę pieniędzy w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego, tym samym z którego w wyniku głosowania w 2017 roku do realizacji w 2018 roku trafiły, aż trzy propozycje z Łowicza.

Przypomnijmy, że z budżetu obywatelskiego, dzięki dużej ilości oddanych głosów, do realizacji z naszego powiatu trafiły: adaptacja jednego ze szkolnych pomieszczeń Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego na ogólnie dostępną siłownię oraz wyposażenie jej w sprzęt do ćwiczeń aerobowo-siłowych – 300 tys. zł, wydanie monografii jednego z zespołów ludowych Ziemi Łowickiej – 59,5 tys. zł oraz publikacja książki „Łowicki folklor muzyczny – spuścizna życia Mariana Moskwy (1936-2012)” – 80 tys. zł.

Pomysłodawcy łowickich propozycji do budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Od lewej: Kamil Sobol, Maciej Malangiewicz, Tadeusz Żaczek i Paweł Pięta.

Urząd Marszałkowski zapowiedział, ze pracuje aktualnie nad nowym regulaminem tego budżetu na 2019 rok. Jedną z nowości, jaka ma zostać wprowadzona będzie zwiększenie przeznaczonych na realizacje wybranych projektów środków – wrosną one z 5 do 8 mln. zł.
Nowa kwota przeznaczona na finansowanie budżetu, zostanie podzielona: 6 mln. zł zostanie podzielona między subregiony (jeden składa się z kilku powiatów) – z obliczeń wynika, że każdy z subregionów otrzyma więcej niż 1 mln zł. Pozostałe 2 mln. zł ma stworzyć dodatkową pulę regionalną, obejmującą całość województwa, dla zadań o koszcie realizacji między 100 tys. zł a 500 tys. zł.
Urząd do 30 stycznia zbiera opinie na temat proponowanych zmian oraz czeka też na inne propozycje. Zaprasza też na spotkanie w tej sprawie 23 stycznia o godz. 16. w siedzibie UM Województwa Łódzkiego.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.