Jedenastu radnych miejskich stawiło się na sesji zwołanej w trybie pilnym na wniosek burmistrza Grzegorza Janeczka w poniedziałek 23 stycznia na godzinę 20.00.

Sesja nadzwyczajna 23 stycznia 2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz
Sesja nadzwyczajna 23 stycznia 2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

W Łodzi, w otwartym całodobowo urzędzie pocztowym na wiadomość o podjętej uchwale czekała sekretarz miasta Magdalena Piotrowska z dokumentami, które przed północą należało wysłać do Urzędu Marszałkowskiego tytułem uzupełnienia ważnego wniosku o dotację do zaadaptowania nieruchomości przy Łowickiej 74, czyli pałacu Jabłońskich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ostatecznie wymagana uchwała została przez Radę Miejską podjęta, a dokumenty wysłane w terminie. Dlaczego jednak w ogóle doszło do tak niecodziennej sytuacji i dlaczego trzeba było sesję zwoływać na ostatnią chwilę, skoro Urząd Marszałkowski dał wnioskodawcy, czyli miastu 2 tygodnie na uzupełnienie wniosku? O tym wszystkim obszernie napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”.
Teraz przypominamy, że miasto stara się o pozyskanie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków zewnętrznych z Unii Europejskiej na szacowaną na ponad milion zł inwestycję, która docelowo doprowadzić ma do przeniesienia ŚDS z obecnej siedziby w podpiwniczeniu budynku miejskiego przy ul. Norblina do pałacu Jabłońskich. W listopadzie 2016 r. wystąpiono do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na tę inwestycję, ale z braku środków otrzymano odpowiedź odmowną. Dotowano wówczas jedynie inwestycje już rozpoczęte, natomiast miasto nie składa broni i spodziewając się, że oczekiwane środki powinny znaleźć się w budżecie państwa w tym roku, ponawia starania o nie, równocześnie szukając alternatywnych źródeł finansowania, np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Taką alternatywę ma zapewnić wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego, który pośredniczy w rozdysponowywaniu dotacji unijnych w ramach działania pod nazwą “Infrastruktura dla usług społecznych” RPO. Teraz, na etapie weryfikacji formalnej tego wniosku, niezbędne okazały się pewne uzupełnienia nie wymagające jednak odrębnej zgody rady. Zostały one sporządzone i przygotowane do wysyłki na 23 stycznia. Tego dnia od rana jeszcze nic nie zapowiadało potrzeby zwoływania sesji. Jednak po godz. 12.00 z Urzędem Miejskim skontaktowała się firma, której zlecono przygotowanie wniosku, informując o tym, że doszło do pomyłki przy obliczaniu wysokości wkładu własnego samorządu w realizację zadania. Ponieważ poprawka wymagała przesunięć budżetowych, konieczne stało się zwołanie sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym, o co zawnioskował burmistrz.

1 komentarz

  1. Porażką Burmistrza i Rady jest likwidacja muzeum i przeznaczenie budynku na potrzeby ŚDS. W tym budynku powinno być muzeum naszego miasta, muzeum które było odwiedzane przez uczniów z Głowna i okolic i nie tylko. To była historia i wizytówka miasta i ta lokalizacja na muzeum jest najlepsza. Zrobienie w Pałacu Jabłońskich ŚDS to kpina. Na ŚDS można było wykorzystać budynek po przedszkolu przy Kościuszki ale dostał go ks. Banach. W tych działaniach brak sensu.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.