14 grudnia ok. 130 harcerzy i zuchów z gmin Bedlno, Oporów i Żychlin spotkali się na wigilii środowiska harcerskiego, choć w tym roku nie jako Hufiec Żychlin, który został rozwiązany, a jako Związek Drużyn Harcerskich Ziemi Żychlińskiej działający przy Hufcu Kutno. Gospodarzami wieczerzy byli rodzice uczniów z Bedlna.

Harcerze z Oporowa przyjechali na tradycyjną Wigilię harcerską organizowaną w Bedlnie. Jak każda drużyna przygotowali krótki występ. Fot. Dorota Grąbczewska

– Cieszę się, że po raz 13. mogliśmy się spotkać na harcerskiej Wigilii w Bedlnie – mówiła podharcmistrz Ewa Kowalska, komendantka szczepu Bedlno. – Spotykamy się, bo chcemy i lubimy ze sobą przebywać. Zmieniają się kolejne pokolenia. Instruktorzy kształtują młode serca i umysły młodych ludzi. Wigilia w Bedlnie na stałe zagościła w kalendarzu harcerskich imprez ziemi żychlińskiej m.in. obok rajdu śladami Andrzeja Małkowskiego w Trębkach, Rajdu w Żeronicach czy Dnia Myśli Braterskiej.

Więcej o tym spotkaniu przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.