Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Z Nowy Łowiczanin

Siedziba Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Starzyńskiego w Łowiczu. (fot. ze zbiorów NŁ)

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Spółdzielnia mieszkaniowa w Łowiczu powstała w roku 1957. Pierwszym prezesem został Jan Kotecki.

Spis treści

Informacje o powstaniu

Na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu, w dniu 19 października 1957 r. Podjęto uchwałę o utworzeniu spółdzielni mieszkaniowej. Zebraniu przewodniczyła Maria Sołtyszewska, członek późniejszego Społecznego Komitetu Organizacyjnego a także członek założyciel spółdzielni. 30 listopada tegoż roku zorganizowano Założycielskie Walne Zgromadzenie, na którym powołano oficjalnie Łowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 45 osób, podpisano statut, odczytano wskazówki dla zespołów organizujących spółdzielnie mieszkaniowe, odbyła się też merytoryczna debata, wytyczono kierunki działania na najbliższe lata.

Pierwsze kroki ŁSM

Na Walnym Zgromadzeniu w 1957 r. wybrano Prezydium spółdzielni w składzie: Przewodniczący - Jan Kotecki, Sekretarz - Maria Tarka, Asesorowie - A. Humka, H. Papierzewski, K. Gołębiowski.

Pierwszymi decyzjami nowo powstałych władz spółdzielni była kontynuacja budowy przejętego od Prezydium MRN budynku przy ul. Świerczewskiego (dziś: 3 Maja) oraz zakupu budynku przy ul. Dymitrowa (dziś: 11 listopada) w Łowiczu. W ten sposób do końca roku 1958 powstało małe osiedle mieszkaniowe, w samym centrum miasta, w którym zamieszkało 62 spółdzielców. Pierwsze decyzje inwestycyjne dotyczyły również starań o uzyskanie od miasta terenów pod budowę pierwszego dużego osiedla na Kostce.

Działalność Inwestycyjna

ŁSM osiągnęła wysokie tempo inwestowania i rozwoju. W 1958 r. rozpoczęto budowę osiedla Kostka (dawniej: XV-lecia PRL). W latach 1958-61 wybudowano pięć 3-kondygnacyjnych budynków wraz z utwardzonym terenem. Było to 118 mieszkań o 288 pomieszczeniach i 493,49 m2 powierzchni usługowo-handlowej.

Budowę kolejnego osiedla rozpoczęto już w 1960 r. Powstało os. Tkaczew, zlokalizowane w pobliżu zabytkowego Starego Rynku i kolegiaty łowickiej. ŁSM uczestniczyła też w odbudowie Starego Rynku po zniszczeniach wojennych. W roku 1964 powstało osiedle Reymonta, w latach 1969-71 oddano do użytku mieszkania na os. Noakowskiego, ul. Ciemnej. W roku 1972 powstało zaś osiedle Broniewskiego.

Spółdzielnia realizując mniejsze osiedla cały czas planowała budowę dużego zespołu mieszkaniowego. Znalazła dogodna lokalizację na wykonanie, teren między ulicami Wodociągową (obecnie Sikorskiego), Sienkiewicza i Lenina (dziś: Kaliska). Na osiedlu w latach 1973-77 oddano do użytku 8 budynków o 800 mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem. Zespół mieszkaniowy otrzymał imię Stefana Starzyńskiego, tak jak biegnąca obok ulica. Powstały pomieszczenia garażowe.

Kolejną inwestycją było os. Dąbrowskiego, którego budowa zajęła aż 12 lat. Ostatni budynek osiedla został bowiem oddany w 1993 r. Gdy na osiedlu Dąbrowskiego oddano ostatnie mieszkania, oddawano już pierwsze budynki osiedla Bratkowice (dawniej XXXV-lecia PRL), a później na osiedlu Konopnickiej.

Inwestycje w Głownie

W latach 1971-75 działalności Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej objęła również miasto Głowno leżące wówczas w powiecie łowickim. Spółdzielnia pod nazwą Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu wybudowała przy ul. Sikorskiego trzy budynki o 250 mieszkaniach i 10768 m2 powierzchni oraz kotłownię lokalną i pawilon handlowy. Krótki okres inwestowania spowodowany był wprowadzonymi w 1975 r. zmianami administracyjnymi kraju i przekazaniem Głowna do Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd spółdzielni

 • Od 1992 r. do dnia dzisiejszego Prezesem Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Armand Ruta;
 • wiceprezes Maciej Golan;
 • wiceprezes Barbara Osica.

Obecnie w Radzie Nadzorczej ŁSM zasiadają

 • Z osiedla Dąbrowskiego:
  • Jacek Wysocki,
  • Jolanta Wróbel,
  • Lech Woźniak,
  • Jolanta Urbanek.
 • Z osiedla Bratkowice:
  • Halina Dylik,
  • Tadeusz Słupski,
  • Jacek Zrazek,
  • Jacek Styszko,
  • Sławomir Turski.
 • Z osiedla Konopnickiej:
  • Stanisław Filecki,
  • Krzysztof Gańczak.
 • Z osiedla Starzyńskiego:
  • Maria Ozimek,
  • Edmund Głowacki.
 • Z osiedla Kostka:
  • Władysław Kosiorek,
 • Z osiedla Broniewskiego:
  • Danuta Wojda.
 • Z bloków przy ul. Ciemnej:
  • Kazimierz Wójcik.

17 czerwca 2011 r., na Walnym Zgromadzeniu członów ŁSM, które odbyło się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza w Łowiczu, postanowiono, że skład Rady Nadzorczej pozostanie bez zmian.

29 czerwca 2012 r. na Walnym zgromadzeniu członków ŁSM zorganizowano wybory uzupełniające z powodu śmierci członka Rady Nadzorczej Władysława Walczaka. Nowym członkiem została Maria Ozimek z os. Starzyńskiego.

Źródła

 • Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łowiczu 1957-2007, red. zbiorowa: S. Teleman, J. Wróbel, J. Ludwiczak, Łowicz 2007.
Osobiste