Łowiczanin Roku

Z Nowy Łowiczanin

Łowiczanin Roku - tytuł przyznawany od 1998 roku wpierw przez redakcję Nowego Łowiczanina, później od 2004 przez Kapitułę Tytułu Łowiczanina Roku. Tytuł ten jest tytułem wyłącznie honorowym, nie wiążą się z nim żadne profity materialne.

Łowiczanie Roku

Źródła

  • Archiwum Nowego Łowiczanina
Osobiste