Łyjak Wiktor

Z Nowy Łowiczanin

Wiktor Łyjak

Wiktor Łyjak (ur. 1 czerwca 1954 r. w Skierniewicach) - muzyk, organista, publicysta, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, rzeczoznawca Ministra Kultury ds. organów. Główny organista Parafii Polskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Warszawie oraz Parafii Polskokatolickiej pw. Św. Ducha w Warszawie.

Spis treści

Wykształcenie

  • Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina) w klasie organów prof. Joachima Grubicha.
  • 01.01.2002 - Rozprawa doktorska Organy w Diecezji Płockiej od XIV wieku do 1818 roku w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk;
  • 12.03.2008 - Rozprawa habilitacyjna Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864 w Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Kariera zawodowa

Koncertował w kraju (m.in. podczas festiwali organowych we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Gdańsku-Oliwie) oraz za granicą: w Austrii, Belgii, Białorusi, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej, na Litwie, w Norwegii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie i we Włoszech.

Dokonał nagrań dla Polskiego Radia (m. in. dzieł Johannesa Brahmsa, Augusta Freyera, utworów z tabulatur polskich XVI-XVIII wieku). Utrwalił swe interpretacje na kilkunastu płytach kompaktowych wydanych w Anglii, Belgii, Korei Południowej i w Polsce.

Jako jedyny polski organista posiada Złotą (1999) i Platynową Płytę (2000). We wrześniu 2004 roku jego nagranie utworów Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik Muzyka 21 za płytę miesiąca. W swoim repertuarze ma wszystkie dzieła organowe Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Cesara Francka, Feliksa Mendelssohna i Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także wszystkie koncerty organowe Josepha Friedricha Händla. Jako ekspert powoływany przez Wspólnotę Polską działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Jest członkiem Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, gdzie zajmuje się sprawami inwentaryzacji polskich organów. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów Ars Organi o dawnych organach w Polsce.

Działalność naukowa

Obok działalności artystycznej W. Łyjak zajmuje się pracą naukową. Od lat publikuje prace z zakresu dziejów budownictwa organowego i historii muzyki polskiej. Jest autorem hasła o polskich organach w znanej encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Jako Rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów oraz rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w tej specjalności, bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcjami zabytkowych organów, konsultuje projekty powstających współcześnie instrumentów. Jako ekspert powoływany przez Wspólnotę Polską działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Od wielu lat czynnie udziela się w warszawskich kościołach. Był organizatorem letnich koncertów organowych w kościele Świętego Krzyża, a w latach 1976-1983 pełnił tam obowiązki organisty. Od ponad dwudziestu lat, jako tytularny organista, gra w Kościele Prokatedralnym (Seminaryjnym). Kieruje również Międzynarodowym Festiwalem Organowym "Johann Sebastian Bach", organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Łowicka edycja Festiwalu odbywa się w Łowickiej Bazylice Katedralnej pod patronatem honorowym Biskupa Andrzeja Dziuby, Ordynariusza Diecezji Łowickiej.

Nagrody i osiągnięcia

Jako jedyny polski organista otrzymał Złotą Płytę (1999) i Platynową Płytę przyznaną w 2000 r. za CD z utworami J.S.Bacha. Jego nagranie CD z utworami Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik "Muzyka 21" za płytę miesiąca we wrześniu 2004 r.

Linki zewnętrzne

Osobiste