Żaczek Tadeusz

Z Nowy Łowiczanin

Tadeusz Żaczek (fot. zbiory prywatne Tadeusza Żaczka)

Tadeusz Żaczek (ur. 10 lutego 1954 w Łowiczu) - Radny Rady Miejskiej; dyrektor Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Spis treści

Wykształcenie

Kariera zawodowa

 • 1977-1987 - Zespół Szkół Medycznych w Łowiczu, nauczyciel przysposobienia obronnego oraz podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii.
 • 1987-1998 - dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Łowiczu.
 • 2007-2013 – dyrektor Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • 2013-obecnie - dyrektor Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Działalność społeczna i naukowa

 • 1994 - obecnie - Radny Rady Miejskiej; przewodniczący Komisji Spraw Społecznych; członek Zarządu Miasta; przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Od roku 1992 członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • 2001 - obecnie - Prezes Zarządu Towarzystwa Polsko - Austriackiego oddział w Łowiczu
 • 2002 - obecnie - Prezes Zarządu Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • 2004-2008 - Redaktor naczelny Masovia Mater, (felietony, artykułym o tematyce społecznej, oświacie i historii).
 • 2007 - obecnie – członek Rady Fundacji „Czyń dobro” im. Jana Pawła II.
 • 2011 - obecnie – członek Rady Muzeum w Łowiczu.
 • 2012 – wiceprzewodniczący Rady Programowej Łowickiego Uniwersytetu III Wieku.
 • 2014 – członek Zarządu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu.

Ważniejsze publikacje

 • Szkolenie sanitarne zbrojnego podziemia w latach 1939 - 1945, Łowicz 2001
 • Kształcenie pielęgniarek w byłym województwie łódzkim, 1959 - 1992, Łowicz 2002
 • Aktualne problemy zarządzania w oświacie, Łowicz 2002
 • Antoni Pajdak 1894 - 1988. Uczestnik walk o niepodległą Polskę, Warszawa 2004
 • Szkoła Pielęgniarstwa w Łowiczu, Bydgoszcz 2007
 • Polacy w opiniach cudzoziemców, Warszawa 2009
 • Bezrobocie a konieczność zmian w systemie edukacji na przykładzie województwa łódzkiego, Łowicz 2011
 • Aresztowanie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego - okoliczności i skutki, Łowicz 2012
 • Polak Polakowi. Pomoc małżeństwu Korbońskich w opuszczeniu Polski, Łowicz 2013.

Nagrody

Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej:

 • Odznaka Honorowa PCK IV stopnia (1983);
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1988);
 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia (1989);
 • Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1989);
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1997);
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1998);
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002);
 • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w latach: 2002, 2005, 2006, 2008, 2009;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001);
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2010 r.
 • Honorowa Odznaka Przyjaciela Szarych Szeregów (2011);
 • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 r.
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” nadany przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 r.

Życie prywatne

Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się historią najnowszą, sprawami społecznymi, przemianami w środowisku lokalnym.

Linki zewnętrzne

Osobiste