Życie Łowickie

Z Nowy Łowiczanin

Życie Łowickie z 20 czerwca 1937 r.
Wydanie z 31 stycznia 1937 r.

Życie Łowickie – międzywojenne czasopismo łowickie. Wychodziło w dwóch okresach w latach 1932 – 33 i 1936 – 37. Początkowo z podtytułem: Tygodnik regionalny, wychodzi w każdy piątek, zmieniony z czasem na Tygodnik społeczno – gospodarczy.

Czasopismo drukowane było w formacie 35/25 cm w drukarni Karola Rybackiego.

W pierwszym okresie (1932 -33) kosztowało 25 gr., natomiast w drugim (1936 - 37) 15 gr.

W latach 1933 - 36 tygodnik wychodził pod nazwą Życie Gromadzkie.

Spis treści

Skład redakcyjny

Gazeta wydawana była przez Powiatowy Komitet Regionalny w Łowiczu. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili: Aleksander Bluhm – Kwiatkowski, F. Kręcicki, i Z. Strzemżalski, który był redaktorem naczelnym. Kiedy gazeta zaczęła być wydawana przez Szczepana Bogusza redaktorem naczelnym został Władysław Stanio a po nim M. Pawlicki. Aktywnym redaktorem Życia Łowickiego był Jan Wegner.

Siedziba

Redakcja początkowo mieściła się przy ul. Piłsudskiego (dzisiaj Podrzeczna) 48 m. 2, skąd przeniosła się do Domu Ludowego w Łowiczu.

Charakter

Życie Łowickie funkcjonowało dzięki nauczycielstwu łowickiemu. Tygodnik miał charakter prosanacyjny. W pierwszym okresie działalności zbliżony do BBWR, zaś w drugim do organizacji Obozu Zjednoczenia Narodowego. Z pismem (także po przekształceniu go w Życie Gromadzkie) związany był dodatek Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego, organ ZNP.

22 listopada 1936 roku, w 47 numerze tygodnika ogłoszono konkurs fotograficzny Życia Łowickiego p.t. Piękno zabytków Łowicza i okolicy. Przewodniczącym konkursu był Aleksander Bluhm - Kwiatkowski, w składzie Sądu konkursowego zasiadali m.in. Jerzy Chyczewski (przedstawiciel Związku Propagandy Turystyki), Czesław Motyliński (nauczyciel), Zygmunt Pągowski (lekarz, przedstawiciel łowickiego oddziału PTK), mjr dr Stanisław Rotstad, dr Jan Wegner (jako przedstawiciel Redakcji Życia Łowickiego). Dla zwycięzcy przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

Zobacz też

Źródła

  • Gumiński Tadeusz, Łowicz w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Łowicz. Dzieje Miasta, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1986, s. 371.
  • Konkurs fotograficzny "Życia Łowickiego", [w:] Życie Łowickie, nr 47/1936, s. 1.
  • Wysocki Wiesław Jan, Leksykon prasy łowickiej, Łowicz 1997, s. 117. ISBN83-908199-0-2
Osobiste