Błaszczyk Elżbieta Róża

Z Nowy Łowiczanin

Elżbieta Błaszczyk

Elżbieta Róża Błaszczyk (z domu Urbanek). Działaczka społecznościowa, szefowa Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu "Nadzieja"

Życiorys

Studiowała na Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Pielęgniarstwa Klinicznego, posiada dwie specjalizacje: mgr medycyny społecznej oraz specjalisty organizacji i ochrony zdrowia. Od 1991 pracuje jako społeczny kurator sądowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu. Od 2000 roku jest emerytowaną nauczycielką zawodu. Od 2001 angażuje się w działalność wolontarystyczną na terenie Łowicza i powiatu łowickiego. Od 2002 roku jest przewodniczącą Zespołu Antykryzysowego w PCPR w Łowiczu. Pani Elżbieta jest również współorganizatorką Szkoły Rodzenia. W 2006 została szefową Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu "Nadzieja" w Łowiczu. Obecnie zajmuje się organizacją Pogotowia Opiekuńczego dla dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Działalność Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu "Nadzieja"

Stowarzyszenie stwarza możliwość pracy wolontariuszom i zwiększa wiedzę z zakresu wolontariatu. Stowarzyszenie udziela pomocy rodzinom dotkniętym przemocą i uzależnieniami, ludziom samotnym, wymagającym odpowiedniej opieki, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętych patologią, realizuje także politykę prorodzinną w formie Szkoły Rodzenia i poprzez poradnictwo medyczne. Prowadzi rehabilitację dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Podejmuje działania mające na celu edukację zdrowotną.

Źródła

  • Statut Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja
Osobiste