Bolimowska Joanna

Z Nowy Łowiczanin

Joanna Bolimowska (fot. ze zbiorów NŁ).

Joanna Bolimowska de domo Stopczyńska– ( ur. 12 lipca 1946 r. Sopel/ Ziewanice) – wiceprezes Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu, prezes łowickiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo Kulturalnego. Poetka, propagatorka folkloru łowickiego.

Spis treści

Wykształcenie

Podczas finału Powiatowego Konkursu Poezji Ludowej "Ludowe rymy", grudzień 2011. (fot. ze zbiorów NŁ).

Praca zawodowa

Pierwszą pracę podjęła jako dekorator w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Łowiczu, gdzie przez mniej więcej półtora roku zajmowała się robieniem dekoracji, aranżacji sklepowych itp. Następnie została awansowana na kierownika działu handlowego. W 1975 r. została skierowana do pracy w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni SCh w Skierniewicach, gdzie pracowała najpierw jako zastępca kierownika, a później kierownik działu. Po 35 latach pracy przeszła na emeryturę. W latach 2007-2009 pracowała również jako kontroler jakości w jednej w łódzkich firm zajmujących się modą.

Działalność społeczna

Działalność społeczna Joanny Bolimowskiej związana jest głównie z łowickim Domem Ludowym. W 2009 r. została zaproszona przez Józefa Kołaczka na spotkanie do Domu Ludowego, gdzie zaproponowano jej współpracę. Została zastępcą prezesa Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu i funkcję tę pełni do dziś. Jeszcze tego samego roku brała udział w pracach przy organizowaniu obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, którymi kierował Ludomir Goździkiewicz. 17 września 2009 r. odbyło się sympozjum poświęcone II wojnie, na którym Bolimowska odczytała wymowny i chwytający za serce wiersz, z własnej twórczości „Matka partyzanta”.

Wieczór autorski - listopad 2011. (fot. ze zbiorów NŁ).

Po powołaniu, w listopadzie 2009 r., przez Ryszarda Miazka Ludowego Towarzystwa Naukowo - Kulturalnego, na walnym zebraniu członkowie TDL powołali Joannę Bolimowską na prezesa nowej organizacji. Jako prezes LTNK zajmuje się sprawami finansowymi, kulturalnymi oraz gospodarczo – administracyjnymi. Od 15 czerwca 2012 r. jest członkiem Zarządu LTNK w Warszawie.

Od początku działalności LTNK brała udział m.in. w organizowaniu następujących projektów:

 • Willia u Ksinzoków – przedstawienie o tematyce Bożonarodzeniowej, osadzone w klimacie i obyczajowości łowickiej (po raz pierwszy wystawione w grudniu 2009 r.);
 • Benefis Janusza Kaźmierczaka – przy okazji poświęcenia mu „Gwiozdy Łowickiej” (czerwiec 2011);
 • Wydanie tomiku poezji Moje łowickie... z płytą z recytowanymi przez twórców ludowych utworami (2011);
 • Wieczór autorski poświęcony wydaniu w/w tomiku poezji (listopad 2011);
 • Scenariusz do przedstawienie związanego z obrzędami święta Matki Bożej Gromnicznej (luty 2012).

Poza tym pani prezes zajmuje się organizowaniem spotkań z ciekawymi ludźmi, sympozjów, odczytów. Od czasu powstania przy LTNK zespołu śpiewaczego Ksinzoki, Joanna Bolimowska jest jego aktywnym członkiem, a zarazem opiekunem.

Joanna Bolimowska składa autografy na jej pierwszym wydanym tomiku poezji "Ludowe rymy". (fot. ze zbiorów NŁ).

Twórczość pisarska

Joanna Bolimowska przez większość życia pisała wiersze okazjonalnie bądź też do szuflady. Zamiłowanie do literatury zaszczepiła w niej nauczycielka języka polskiego z technikum Halina Brzozowska – Kaczor. W szkole średniej należała do kółka recytatorskiego i występowała w wielu akademiach. Po raz pierwszy jej wiersze wydano w tomiku poezji pt. Ludowe rymy. Wiersze Joanny Bolimowskiej, w 2010 r. przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Autorka, zafascynowana szeroko rozumianym folklorem łowickim, rozpoczęła pisanie swoich wierszy gwarą. Do tej chwili zostały wydane już 3 pozycje z jej twórczością:

 • Ludowe rymy – 2010
 • Ćwir Cimelek – 2010
 • Moje łowickie... – 2011

Nagrody i wyróżnienia

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Skansenie w Maurzycach. (fot. ze zbiorów NŁ)
 • I nagrodę w I Powiatowym Konkursie Poezji Ludowej Ludowe rymy w 2009 r. za wiersz pt. Łowickie róże;
 • I nagroda w III Powiatowym Konkursie Poezji Ludowej Ludowe rymy w 2011 r., za zbiór wierszy;
 • Wyróżnienie w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka 2010.
 • Nagroda II stopnia w XL Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka, 2011.
 • Kilkukrotne wyróżnienia podczas Slamów organizowanych w ramach Łowickich Warsztatów Literackich.

Zainteresowania i pasje

Joanna Bolimowska poza tym, że zajmuje się pisaniem poezji gwarą łowicką, swój czas lubi także poświęcać na malowanie oraz haftowanie nićmi i koralikami. Jak sama twierdzi najwięcej przyjemności sprawia jej praca i przebywanie ze swoimi przyjaciółmi z zespołu Ksinzoki i łowienie ryb.

Źródła

 • Biogram powstał w oparciu o ustne relacje Joanny Bolimowskiej.
Osobiste