Cmentarz przy kościele św. Leonarda

Z Nowy Łowiczanin

Na tym terenie do 1820 r. znajdował się cmentarz. (fot. K. Piotrkiewicz)

Cmentarz przy kościele św. Leonarda i św. Małgorzaty w Łowiczu – istniał do 1820 r.

Geneza cmentarza podobnie jak samego kościoła nie jest znana. Przypuszcza się jednak, że istniał od XVI w. od kiedy miejsce to zaczęto nazywać Kirchowem – z niemieckiego Kirchoff – cmentarz przykościelny. Chowano tam podopiecznych szpitala i ubogich ludzi z całej parafii.

5 grudnia 1780 r. abp Antoni Ostrowski poświęcił nowy, powiększony cmentarz przy kościele św. Leonarda. Wydarzenie to było następstwem wydanego przez apba Ostrowskiego dokumentu, zakazującego chowanie zmarłych po kościołach i w ich obrębie. Tym samym od 1780 do 1820 r. cmentarz przy kościele św. Leonarda był miejscem pochówku dla zmarłych z obu łowickich parafii. W 1820 zamknięto go z powodów sanitarnych, gdyż znajdował się już wtedy w centralnej części miasta.

W 1890 r. obszerny plac pozostały po cmentarzu, został przeznaczony na pole orne. W 1915 r. Niemcy urządzili na tym terenie składy paszy i punkt zborny aresztantów dla których pobudowali odpowiednie szopy. W 1919 r. założono tam ogród owocowy, który należał do proboszcza kolegiaty. W kościele św. Leonarda został pochowany ks. Marcin Zielkowski. Na cmentarzu spoczęło m.in. ok. 200 żołnierzy różnej narodowości, którzy zmarli w okolicznych lazaretach wojskowych w okresie wojen napoleońskich.

Teren, na którym znajdował się cmentarz do dzisiaj nadal częściowo otoczony jest murem. Obecnie na tym terenie znajduje się Kościół św. Leonarda i św. Małgorzaty, budynki Centrum Uczelnianego MWSH-P, Ogród św. Alojzego, należący do uczelni i parking.

Dane adresowe

al. Sienkiewicza 1,

99-400 Łowicz

pow. łowicki, woj. łódzkie

Zobacz także

Źródła

  • 1. Morawski Zbigniew, Łowicz średniowieczny, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. Kołodziejczyka, Łowicz 1986, s. 59.
  • 2. Oczykowski Romuald, Przechadzka po Łowiczu, Łowicz 2006, s. 165. ISBN 83-913912-0-7
  • 3. Skiełczyński Zbigniew, Kościół św. Leonarda w Łowiczu i jego funkcje społeczne, Łowicz 1982, s. 7 – 8.
  • 4. Stachlewski Wiesław, Łowicz i okolice. Przewodnik turystyczny, Łowicz 1993, s. 78.
Osobiste