Czerwiec

Z Nowy Łowiczanin

Kalendarium – Czerwiec

 • 1 czerwca 1954 r. urodził się w Skierniewicach Wiktor Łyjak, muzyk, organista, publicysta, kierownik artystyczny łowickiej edycji Festiwalu Organowego Jan Sebastian Bach.


 • 1 czerwca 1977 r. powstała Łowicka Stacja Naukowa Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.


 • 2 czerwca 1943 r. Jan Kaźmierczak, ps. Sęp, działacz ZWZ-AK, wykonał wyrok na kierowniku Arbaitsamtu w Łowiczu Wilhelmie Bucholtzu. • 3 czerwca 1954 r. w Ambrożewie urodził się Zygmunt Galant Komendant Powiatowej Policji w Łowiczu w latach 2005 – 2010.


 • 3 czerwca 2011 r. w Łodzi zmarł Jerzy Miecznikowski, harcmistrz, przewodniczący kręgu KIHAM w Łodzi, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Działacz łowickich Szarych Szeregów, współinicjator i uczestnik akcji odbicia „Cyfry".


 • 4 czerwca 1599 r. Arcybiskup Stanisław Karnkowski nadał kolegiacie łowickiej tytuł prześwietnej "Collegiata Loviciensis non modo sit Insignis". • 5 czerwca 1991 r. Bolesława Lament, „córka miasta Łowicza” założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, została beatyfikowana przez papieża Jana Paweł II. • 6 czerwca 1931 r. zawarto spółkę rodzinną „Lniana Manufaktura Fr. Balcer i Synowie w Łowiczu”, działała do 1957 r. • 7 czerwca 1928 r. Łowicz odwiedził Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. • 7 czerwca 1981 r. święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego warszawskiego Jerzego Modzelewskiego przyjął Wojciech Drozdowicz. Proboszcz parafii kolegiackiej w Łowiczu w latach 1983-1987. • 7 czerwca 2008 r. Anna Staniszewska, łowiczanka, twórczyni ludowa, hafciarka, prezes łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie prestiżową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 • 8 czerwca 1603 r. zmarł w Łowiczu abp Stanisław Karnkowski. Założyciel m.in. Mons Pietatis w Łowiczu.


 • 8 czerwca 1996 r. w Sali Senatu MWSH-P w Łowiczu odbyło się spotkanie z prof. Januszem Tazbirem, pt. "Blaski i cienie pracy historyka".


 • 9 czerwca 1990 r. w Łowiczu sakrę biskupią otrzymał Józef Zawitkowski, jako biskup tytularny Ausany. • 10 czerwca 1994 r. Beata Walczak, judoczka łowickiego „Zrywu” zdobyła złoty medal na zorganizowanych we Wrocławiu Mistrzostwach polski seniorów i seniorek. • 12 czerwca 1525 r. abp gnieźnieński Jan Łaski wydał osiemnastopunktowy przywilej, dotyczący odbudowy Łowicza po wielkim pożarze, zawierający również przepisy mające na celu zabezpieczenie miasta przed kolejnymi tego typu klęskami. • 12 czerwca 1970 r. z okazji obchodów "Dni Łowicza i Ziemi Łowickiej" został oddany do użytku nowy budynek szkoły w Dąbkowicach. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych i oświatowych oraz administracji państwowej.


 • 12 czerwca 2000 r. w Sanktuarium w Białej Rawskiej, znajdującej się na terenie diecezji łowickiej, kardynał Józef Glemp i bp łowicki Alojzy Orszulik, dokonali koronacji obrazu Matki Bożej Miłosiernej.


 • 12 czerwca 2011 r. po raz pierwszy przyznano i uroczyście odsłonięto na Starym Rynku w Łowiczu Gwiozdy Łowickie. Jako pierwsi uhonorowani nimi zostali Janusz Kaźmierczak i pośmiertnie Julian i Wanda Brzozowscy.


 • 13 czerwca 1920 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia łowickim drużynom harcerskim sztandaru, ufundowanego przez Koło Przyjaciół Harcerstwa i społeczeństwo łowickie. Przekazania sztandaru dokonał ówczesny dyrektor Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego Stanisław Jacyna. Sztandar zaprojektował prof. Nasterski, a wykonały go Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z klasztoru przy ul. Tamka w Warszawie.


 • 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował pochodzącego ze Zdun, księdza Franciszka Drzewieckiego.


 • 13 czerwca 2010r. w sali barokowej łowickiego muzeum wręczono nagrody w VII edycji konkursu „Książka Roku – Łowicz i Ziemia Łowicka” im. Jana Wegnera za rok 2009. nagrodę otrzymała książka „Szare Szeregi w Łowiczu i Powiecie Łowickim” pod redakcją Kazimierza Szymańskiego.


 • 14 czerwca 1833 r. w lesie koło Krośniewic został złapany Artur Zawisza Czarny wraz z kilkunastoosobowym oddziałem. Stracony 26 listopada 1833 r. na placu kaźni w Warszawie. • 14 czerwca 1944 r. Janusz i Zbigniew Karpińscy, działacze łowickich Szarych Szeregów zostali aresztowani przez łowickie gestapo. Osadzeni kolejno w więzieniu łowickim, na Pawiaku, przesłuchiwani w Alejach Szucha skąd trafili do obozu Gross Rosen.


 • 14 czerwca 1999 r. Jan Paweł II, w czasie swej siódmej Podróży Apostolskiej do Polski odwiedził Łowicz i nadał katedrze łowickiej tytuł Bazyliki Mniejszej.


 • 15 czerwca 1994 r. zespół parkowy w Arkadii otrzymał Europejską Nagrodę za Ochronę Zabytków. Ówczesnemu kuratorowi muzeum, Włodzimierzowi Piwkowskiemu w pałacu nieborowskim nagrodę wręczył Helmut Toepfer.


 • 16 czerwca 1990 r. Łukasz Kazłowski został wybrany pierwszym burmistrzem miasta Łowicza w wolnej, demokratycznej Polsce.


 • 16 czerwca 1992 r. podczas XXIX sesji Rady Miasta Łowicza przegłosowano uchwałę o przekazaniu byłych koszar przy ul. Kiernozkiej, diecezji łowickiej.


 • 17 czerwca 2010 r. po generalnym remoncie budynku dawnej łaźni miejskiej, oficjalnie otwarto w nim restaurację Stara Łaźnia.


 • 18 czerwca 1950 r. urodził się w Łowiczu Wiesław Jan Wysocki, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, działacz społeczny.


 • 18 czerwca 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu otrzymał imię Władysława Grabskiego.


 • 18 czerwca 2006 r. po odzyskaniu Domu Ludowego i przeprowadzeniu w nim remontu Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu zorganizowało uroczyste otwarcie, na które przybył m.in. lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak.


 • 19 czerwca 1919 r. w Łowiczu urodziła się Zofia Wardyńska (Wojewódzka), polska siatkarka, medalistka mistrzostw świata i Europy. Absolwentka z 1934 r. Gimnazjum Żeńskiego im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Łowiczu.
 • 20 czerwca 1878 r. urodził się Władysław Tryliński. Razem se Stefanem Bryłą był autorem konstrukcji pierwszego w Europie mostu spawanego na rzecze Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem.


 • 20 czerwca 1915 r. władze niemieckie aresztowały ówczesnego burmistrza Łowicza Emila Balcera. Po trzech tygodniach przetrzymywania w łowickim magistracie został przewieziony do Bytowa, skąd wrócił dopiero w 1916 r.


 • 21 czerwca 1923 r. burmistrzem Łowicza po raz drugi wybrano Leona Gołębiowskiego. Aktywny działacz, wieloletni prezes OSP w Łowiczu, prezydent Łowicza z okresu zaborów.


 • 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach k. Żor urodził się Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki.


 • 21 czerwca 1975 r. święcenia kapłańskie przyjął obecny biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.


 • 22 czerwca 1845 r. – w Płocku urodził się Władysław Tarczyński, działacz społeczny, założyciel i współorganizator wielu instytucji w Łowiczu, m.in. Muzeum starożytności i Pamiątek Historycznych. • 22 czerwca 1999 r. ks. Wiesław Frelek rozpoczął pracę jako rektor Ośrodka Duszpasterskiego przy ul. Brzozowej 15 w Łowiczu.


 • 23 czerwca 1906 r. odbyło się zebranie przedwstępne założycieli Szkoły Handlowej w Łowiczu, członków Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (wśród osób zaangażowanych w powołanie szkoły była również Jadwiga Starzyńska).


 • 23 czerwca 1981 r. zmarł Jan Zbudniewek, Honorowy Obywatel Łowicza. Nauczyciel, uczestnik wojny bolszewickiej w 1920 r. Po wojnie dyrektor gimnazjum i liceum w Łowiczu. Organizator i wieloletni dyrektor Liceum Medycznego w Łowiczu.


 • 24 czerwca 1911 r. pierwszych 12 maturzystów otrzymało świadectwa dojrzałości 7-klasowej Szkoły Handlowej Polskiej w Łowiczu. • 26 czerwca 1529 r. abp Jan Łaski wydał przywilej dla cechu szewców miasta Łowicza. Prymas zakazał sprzedaży obuwia w poniedziałki przez szewców przyjezdnych bez wiedzy cechu łowickiego oraz zezwolił na handel bez przeszkód w piątki.


 • 26 czerwca 1993 r. Walne Zgromadzenie Członków ŁTPN przyjęło uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Członka ŁTPN: Tadeuszowi Gumińskiemu, ks. prof. Stanisławowi Librowskiemu i doc. dr. Janowi Wegnerowi. • 27 czerwca 1939 r. kierownik Szkoły Powszechnej nr 3 w Łowiczu Józef Perzyna został odznaczony Odznaką 10 Pułku Piechoty.


 • 27 czerwca 1999 r. odbyła się pierwsza msza święta, celebrowana przez ks. Wiesława Frelka, w budowanej świątyni przy ul. Brzozowej na Korabce. • 28 czerwca 1977 r. w Warszawie zmarł Józef Kuczyński, absolwent łowickiego seminarium nauczycielskiego, żołnierz AK, nauczyciel akademicki, docent doktor habilitowany nauk humanistycznych i pedagogicznych. • 29 czerwca 1927 r. urodził się w Wiśniewie Jan Gzula, emerytowany nauczyciel i urzędnik, społecznik, pisarz, kronikarz. Członek Zarządu Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu. • 30 czerwca 1980 r. – pracę magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego obronił obecny burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. • 30 czerwca 2000 r. w dawnym kościele ewangelickim w Łowiczu odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Browarna.opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste